แชร์คลิปความเชื่อนี้ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้ได้เดินหน้า
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย