รองอธิบดี​กรม​การปกครอง​ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค (ภาคเหนือ)

รองอธิบดี​กรม​การปกครอง​ ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค (ภาคเหนือ)...

16 กันยายน 2563

กรมการปกครอง ดำเนินโครงการตรวจประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

กรมการปกครอง ดำเนินโครงการตรวจประเมินและคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง "แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง" (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2563 ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)...

16 กันยายน 2563

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ เปิดโครงการเตรียม​ความพร้อมเพื่อก้าวสู่นายอำเภอ​ 4.0​ ประจำปี​ 2563

อธิบดี​กรม​การปกครอง​ เปิดโครงการเตรียม​ความพร้อมเพื่อก้าวสู่นายอำเภอ​ 4.0​ ประจำปี​ 2563

16 กันยายน 2563

กรมการปกครองตรวจประเมินผลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 พื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

กรมการปกครองตรวจประเมินผลนายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2563 พื้นที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์...

15 กันยายน 2563

กรม​การปกครอง​ ตรวจประเมิน​คัดเลือกหมู่บ้าน​เข้มแข็ง​ "แผ่นดินธรรม​ แผ่นดิน​ทอง" (หมู่บ้าน​อยู่​เย็น)​ ประจำปี​ 2563​

กรม​การปกครอง​ ตรวจประเมิน​คัดเลือกหมู่บ้าน​เข้มแข็ง​ "แผ่นดินธรรม​ แผ่นดิน​ทอง" (หมู่บ้าน​อยู่​เย็น)​ ประจำปี​ 2563​...

15 กันยายน 2563