อธิบดี​กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ​ ฝ่ายปกครองให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

อธิบดี​กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ​ ฝ่ายปกครองให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564...

16 เมษายน 2564

อธิบดี​กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ​ ฝ่ายปกครองบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

อธิบดี​กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ​ ฝ่ายปกครองบริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564...

16 เมษายน 2564

ฝ่ายปกครอง​บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ​ช่วงสงกรานต์​ 2564​ ภายใต้แนวคิด​ "สงกรานต์​สุขใจ​ ขับขี่ปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด"

ฝ่ายปกครอง​บูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ​ช่วงสงกรานต์​ 2564​ ภายใต้แนวคิด​ "สงกรานต์​สุขใจ​ ขับขี่ปลอดภัย​ ห่างไกลโควิด"...

16 เมษายน 2564

กรมการปกครอง ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2564

กรมการปกครอง ประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน ครั้งที่ 1/2564

9 เมษายน 2564

กรมการปกครอง รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

กรมการปกครอง รับมอบแอลกอฮอล์ล้างมือจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)...

9 เมษายน 2564