รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในส่วนกลาง ประจำปี 2561

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในส่วนกลาง ประจำปี 2561...

19 มีนาคม 2561

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 8

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 8...

8 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 7

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 7...

8 กุมภาพันธ์ 2561

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 6

พิธีเปิดการฝึกอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 6...

22 ธันวาคม 2560