อธิบดีกรมการปกครอง พบปะให้โอวาทข้าราชการบรรจุใหม่ ปลัดอำเภอ เน้นย้ำ “คุณสมบัติของคนทำงานเก่ง = คุณสมบัติของปลัดอำเภอ“

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ได้พบปะให้โอวาทผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 267 - 269 โดยมี ผู้อำนวยการสำนัก...

12 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 18-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รุ่นที่ 18 - 19 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2567 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 190 คนใช้เวลาทั้งสิ้น 12 วัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเนื้อห...

12 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง นำคณะเข้าตรวจเยี่ยมศาลเจ้ากวนอู ซึ่งอยู่ในความปกครองของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติงาน รับทราบปัญหา/อุปสรรค ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อศาลเจ้าและทางราชการ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วย นายรณรงค์ เทพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เข้าตรวจเยี่ยมศาลเจ้ากวนอู เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพ...

9 กรกฎาคม 2567

อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง นำข้าราชการฝ่ายปกครอง และพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการร้อยใจธรรม...ร้อยอำเภอ สืบสานราชธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฏาคม 2567 เวลา 06.30 น. ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม...

8 กรกฎาคม 2567

รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีโครงการเทศนาธรรม 4 ภาคทั่วไทย ครั้งที่ 4 (หนกลาง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2567 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง ร่วมพิธีโครงการเทศนาธรรม 4 ภาคทั่วไทย ครั้งที่ 4 (หนกลาง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระรา...

8 กรกฎาคม 2567