อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมราชการ พร้อมให้กำลังใจฝ่ายปกครอง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา...

12 กุมภาพันธ์ 2563

กรมการปกครอง​ พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC)​

กรมการปกครอง​ พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมขับเคลื่อนศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center:GECC)​...

12 กุมภาพันธ์ 2563

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการ พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมข้าราชการ พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา...

12 กุมภาพันธ์ 2563