กรมการปกครอง ร่วมแถลงข่าวประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ฯ พร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ

กรมการปกครอง ร่วมแถลงข่าวประกาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกร ฯ พร้อมสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ...

1 กุมภาพันธ์ 2566

รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566...

30 มกราคม 2566

กรมการปกครองจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

กรมการปกครองจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา...

27 มกราคม 2566

รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้วยระบบฐานข้อมูลตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558

รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานด้วยระบบฐานข้อมูลตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558...

27 มกราคม 2566

ปลัดมหาดไทย นำคณะผู้บริหารร่วมถวายน้ำปานะพระสงฆ์ 99 รูปที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดพิษณุโลก

ปลัดมหาดไทย นำคณะผู้บริหารร่วมถวายน้ำปานะพระสงฆ์ 99 รูปที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดพิษณุโลก...

26 มกราคม 2566