ปค.เน้นย้ำทุกอำเภอส่งชุดปฏิบัติการตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่

ปค.เน้นย้ำทุกอำเภอส่งชุดปฏิบัติการตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตรวจสอบขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่...

7 กันยายน 2561

กรมการปกครอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

กรมการปกครอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9...

7 กันยายน 2561