นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ “อธิบดีกรมการปกครอง คนที่ 39”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ “อธิบดีกรมการปกครอง คนที่ 39”...

5 ตุลาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง มอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร “นายอำเภอ” รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81

อธิบดีกรมการปกครอง มอบเข็มเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร “นายอำเภอ” รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81...

30 มีนาคม 2565

กรมการปกครอง จัดสัมมนากำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

กรมการปกครอง จัดสัมมนากำหนดเขตการปกครองของจังหวัดทางทะเล ครั้งที่ 1 เขตการปกครองจังหวัดทางทะเล 22 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร...

30 มีนาคม 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานปิดการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่81 พร้อมให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร​นายอำเภอ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานปิดการอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่81 พร้อมให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตร​นายอำเภอ...

30 มีนาคม 2565