กรม​กา​รปกครอง จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรม​กา​รปกครอง จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะนักการข่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

30 มีนาคม 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิก อส. และ ชรบ. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ สมาชิก อส. และ ชรบ. อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์...

23 มีนาคม 2565

รองอธิบดี​กรม​การปกครอง​ ปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รองอธิบดี​กรม​การปกครอง​ ปิดการฝึกอบรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

23 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจราชการอำเภออัมพวา พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เพื่อให้ประชาชน ”ทุกข์น้อยสุข มากขึ้น”

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจราชการอำเภออัมพวา พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครอง เพื่อให้ประชาชน ”ทุกข์น้อยสุข มากขึ้น”...

23 มีนาคม 2565

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจราชการและเยี่ยมให้กำลังใจฝ่ายปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

อธิบดีกรมการปกครอง ตรวจราชการและเยี่ยมให้กำลังใจฝ่ายปกครองอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

23 มีนาคม 2565