รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษ “ประสบการณ์และการเตรียมตัวสู่การเป็นนายอำเภอ” โครงการทบทวนความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่นายอำเภอผู้มีประสิทธิภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง บรรยายพิเศษ “ประสบการณ์และการเตรียมตัวสู่การเป็นนายอำเภอ” โครงการทบทวนความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่นายอำเภอผู้มีประสิทธิภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

10 มีนาคม 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน และขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน และขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC)...

10 มีนาคม 2565

รองอธิบดี​กรม​การปกครอง​ เปิดโครงการฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รองอธิบดี​กรม​การปกครอง​ เปิดโครงการฝึกอบรม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) จังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

10 มีนาคม 2565

รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน และขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC)

รองอธิบดีกรมการปกครอง ลงพื้นที่ให้กำลังใจ พร้อมมอบนโยบายงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน และขับเคลื่อนการยกระดับการให้บริการตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก (GECC)...

10 มีนาคม 2565

กรมการปกครอง ทบทวนความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่นายอำเภอผู้มีประสิทธิภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นักเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 76 77 และ 78)

กรมการปกครอง ทบทวนความรู้เพื่อก้าวเข้าสู่นายอำเภอผู้มีประสิทธิภาพสูง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (นักเรียนนายอำเภอรุ่นที่ 76 77 และ 78)...

10 มีนาคม 2565