จังหวัดสงขลา วันที่ 5 พ.ค. 2560

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายทวีวุฒิ สังข์ศิริ นายอำเภอหาดใหญ่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอหาดใหญ่ ,หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน, ปราชญ์ขาวบ้าน และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ นายทรงพล สวาส...

13 มิถุนายน 2560

อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 5 พ.ค. 2560

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายอำเภอสมเด็จ พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลสมเด็จ ผู้บริหารเทศบาลสมเด็จ และองค์การบริหารส่วนตำบลสมเด็จ ร่วมมอบอุปกรณ์การก่อสร้างบ้านให้แก่นายคำสอน สอนศิริ และนายสวัสดิ์ กุมกี่ ราษฎร ม.4 ต.สมเด็จ ซึ่งเป็นผ...

13 มิถุนายน 2560