อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน วันที่ 5 พ.ค. 2560

13 มิถุนายน 2560

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ท่านธนพงษ์ นิลยกานนท์ นายอำเภอเมืองลำพูนได้เป็นประธานเปิดการประชุม การบรรยายและเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจและรู้ทันหลอดเลือดสมองและกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โดยโรงพยาบาลลำพูนและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน มีเจ้าหน้าที่จาก อปท/กำนัน/ผญบฯ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเข้าร่วมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือในการดูแลตนเองและครอบครัว และร่วมดูแลประชาชนในพื้นที่ ให้ห่างไกลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีหริภุญชัยตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 โรงพยาบาลลำพูน อ.เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน