อธิบดีกรมการปกครอง​ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานของกรมการปกครอง​แก่นักศึกษาวิทยาลัย​ป้องกันราชอาณาจักร​ รุ่นที่​ 62

17 ตุลาคม 2562

วันที่​ 15​ ตุลาคม​ 2562​ เวลา​ 13.30​ น.​ ณ​ ห้องประชุมอัษฎางค์​ ชั้น​ 5​ อาคารดำรงราชานุสรณ์​ นายธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ​​อธิบดี​กรม​การปกครอง​ ร่วมต้อนรับและบรรยายสรุป​กา​รด​ำ​เนิน​งานสำคัญ​ของกรมการ​ปกครอง​ ในหัวข้อ​ ภารกิจ​ บทบาทหน้าที่​ ยุทธศาสตร์​ แผนงาน​ และโครงการของหน่วยงานในการรองรับนโยบาย​เร่งด่วน​ของรัฐบาล​ แก่นักศึกษาหลักสูตรการป้องกัน​ราชอาณาจักร​ (วปอ.)​ รุ่นที่​ 62​ พร้อมคณาจารย์​และเจ้าหน้าที่​ จำนวน​ 173 คน​ โดยมีผู้บริหารระดับสูง​ของกระทรวงมหาดไทย​ ร่วมเป็นเกียรติในการต้อนรับ​ และบรรยายสรุป​การดำเนินงานสำคัญ​ของหน่วยงาน