ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได...

22 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก จัดจ้างเป็นลูกจ้างเพื่อสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ด้านการทะเบียนของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองเปิดตัวเว็บไชต์โครงการ NTS-Mekong Watch ช่องทางส...

21 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการปกครองเปิดตัวเว็บไชต์โครงการ NTS-Mekong Watch ช่องทางสําหรับการแจ้งเบาะแสทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ...

19 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการปกครองประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง​ โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน​ ประกาศผลรางว...

12 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการปกครอง​ โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน​ ประกาศผลรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน​ ที่มีผลงานดีเด่น​ ประจำปี 2566...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง​ โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน​ ประกาศผลรางว...

12 กุมภาพันธ์ 2567

กรมการปกครอง​ โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน​ ประกาศผลรางวัลกองร้อยอาสารักษา​ดินแดน​ ที่มีผลงานดีเด่น​ ประจำปี 2566...

ข่าวอัพเดท

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามห...

9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566...

ข่าวอัพเดท

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดบทความ ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเป...

9 กุมภาพันธ์ 2567

ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดบทความ ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภายใต้บทบาทและภารกิจของกรมการปกครอง” (Enhancing the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) in D...