ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเ...

28 กันยายน 2565

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน...

28 กันยายน 2565

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนด...

14 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั...

14 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565...