ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อย อส. ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี ...

4 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อย อส. ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563 และผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2563...

ข่าวอัพเดท

ประกาศเจตนารมณ์ กรมการปกครองคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 พวก...

4 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศเจตนารมณ์ กรมการปกครองคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 พวกเรา ข้าราชการ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครอง...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองแสดงจุดยืน ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชกา...

14 มกราคม 2564

กรมการปกครองแสดงจุดยืน ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กรมการปกครอง ใสสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองทุกคน ยึดถือ...