ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยว...

12 มกราคม 2564

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12-31 มกราคม 2564 ...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้...

9 ธันวาคม 2563

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการประเ...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั...

18 พฤศจิกายน 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ...