ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง จะดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างเ...

16 พฤศจิกายน 2563

กองวิชาการและแผนงาน กรมการปกครอง จะดำเนินการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการฯ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) สำหรับกองวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2...

ข่าวอัพเดท

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหม...

5 พฤศจิกายน 2563

รายชื่อบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) สำหรับกองวิชาการและแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ...

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบ...

27 ตุลาคม 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) สำหรับ...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิ...

12 ตุลาคม 2563

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างเหมาบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการดำเนินการโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญและตราสั...

30 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกคำขวัญและตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการและการต่อต้านการทุจริต กรมการปกครอง...