ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประ...

3 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลการประกวดบทความในหัวข้อ “บทบาทของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในบริบทโลกสมัยใหม่ : The Role of Governing Officer in Pa...

ข่าวอัพเดท

รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ...

19 สิงหาคม 2563

รองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ย้ำ! “ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชน บนพื้นฐานคุณธรรมและจริยธรรม”...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพ! “คณะกรรมการหมู่บ้าน” จัดทำแผนพัฒ...

19 สิงหาคม 2563

กรมการปกครอง เพิ่มศักยภาพ! “คณะกรรมการหมู่บ้าน” จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน รองรับการเชื่อมโยงในพื้นที่ (One Plan)...

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง นำผู้บริหารทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร...

13 สิงหาคม 2563

อธิบดีกรมการปกครอง นำผู้บริหารทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563...