ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

บรรยากาศปกครอง จัดกิจกรรม​สาธารณประโยชน์​ “คนมหาดไทย​ รวมน้ำ...

7 สิงหาคม 2563

บรรยากาศปกครอง จัดกิจกรรม​สาธารณประโยชน์​ “คนมหาดไทย​ รวมน้ำใจแบ่งปัน" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ฯ...

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความที่เข้ารับการประกวดฯ เช...

5 สิงหาคม 2563

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบทความที่เข้ารับการประกวดฯ เชิญชวนส่งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษเข้าประกวดในหัวข้อ "บทบาทของฝ่ายปกครองในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในบริบทโลกสมัยให...

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้...

24 มิถุนายน 2563

ประกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกค...

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบ...

16 มิถุนายน 2563

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกค...

ข่าวอัพเดท

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็...

12 มิถุนายน 2563

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัด “โครงการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจำปี 2563 ” (Thailand Internet User Beha...