ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนด...

14 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั...

14 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ พนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันขั...

19 สิงหาคม 2565

ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท

กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ควา...

19 สิงหาคม 2565

กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ...