ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับรา...

27 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสม...

27 กรกฎาคม 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ปี พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเกี่ยวกับการดำเ...

6 กรกฎาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...