ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ  เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึ...

20 พฤษภาคม 2565

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ  เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับท...

ข่าวอัพเดท

แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเด...

12 พฤษภาคม 2565

แจ้งประชาสัมพันธ์ ระเบียบ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ.2565 (ฮ.ศ.1443)...

ข่าวอัพเดท

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่...

29 เมษายน 2565

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การปฏิบัติศาสนกิจละหมาดอีฎิ้ลฟิตร์ และแนวทางปฏิบัติ (ฉบับที่ 2/2565)...

ข่าวอัพเดท

“ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร...

11 เมษายน 2565

“ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย แนวทางการปฏิบัติศาสนกิจ และการจัดกิจกรรมในเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 (พ.ศ. 256...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรือง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อร...

4 เมษายน 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรือง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ข่าวอัพเดท

สื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้่า...

24 มีนาคม 2565

สื่อวีดีทัศน์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการหมู่บ้่าน (กม.) ตามระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ : บทบาท ภารกิจ หน้าที่ ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ในการบริหารจัดการหมู่บ้าน และการจัดทำแ...