ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่...

15 มีนาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ปค. ประจำปีงบประมาณ 2564...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานกา...

14 มีนาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการสู่ความเป็นสากลในโครงการพัฒนาข้าราชการกรมการปกครองด้านการให้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...