ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เรื่อง รับสมัครคั...

6 มิถุนายน 2566

ประกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง ประจำป...

ข่าวอัพเดท

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลกฎหมา...

15 พฤษภาคม 2566

การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา 1672...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิท...

12 พฤษภาคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรภาครัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราช...

10 พฤษภาคม 2566

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2566...

ข่าวอัพเดท

ประกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เรื่องรับสมัครคั...

9 พฤษภาคม 2566

ประกาศศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านสารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง ประจำป...

ข่าวอัพเดท

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทร...

8 พฤษภาคม 2566

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฏกระทรวง ออกตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแบบพินัยกรรม ตามมาตรา 1672...

ข่าวอัพเดท

รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับ...

26 เมษายน 2566

รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ กรมการปกครอง ประจำปี งบประมาณ 2565...