ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

ปกครองอบรมเข้ม ป้องกันคนหลบหนีเข้าเมือง...

23 กันยายน 2559

วันนี้ 15 กันยายน 2559 กรมการปกครองโดยสำนักกิจการความมั่นคงภายใน จัดโครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานป้องกันการหลบหนีเข้ามาในประเทศและการอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าว ณ โรงแรมธาริน จ.เชียงใหม่...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองรับรางวัลองค์กรเป็นเลิศการเงินการคลังดีเด่น ด้าน...

1 กันยายน 2559

วันนี้ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ให้กับหน่วย...

ข่าวอัพเดท

สัมมนากฎหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร...

31 สิงหาคม 2559

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามกฏหมายว่าด้วยสมาคม มูลนิธิและการเรี่ยไร ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหาน...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองพัฒนาศักยภาพบริการประชาชน...

31 สิงหาคม 2559

วันที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 10:00 น. ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริการประชาชนของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว กร...

ข่าวอัพเดท

อธิบดีกรมการปกครอง ร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ...

31 สิงหาคม 2559

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหา...

ข่าวอัพเดท

รับรายงานตัวเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2...

31 สิงหาคม 2559

วันที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความความยินดี กับข้าราชการบรรจุใหม่ ในการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบั...

ข่าวอัพเดท

รายงานตัวเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่ทั่วไป)...

23 สิงหาคม 2559

วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง กล่าวต้อนรับพร้อมแสดงความความยินดี กับข้าราชการบรรจุใหม่ ในการรายงานตัวเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน (พื้นที่ทั่วไป) ลำดั...

ข่าวอัพเดท

พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารเพ...

23 สิงหาคม 2559

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและพร้อมกล่าวโอวาทการอบรม หลักสูตรการพัฒนานักบริหารเพื่อการบูรณาการส่วนกลางและส่วนภูมิภ...