ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กระทรวงมหาดไทย แถลงสถานการณ์การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ภาย...

8 สิงหาคม 2559

วันนี้ (7ส.ค59) เวลา 16.30 น. ที่ศูนย์ประสานงานติดตามการออกเสียงประชามติ ชั้น 5 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่...

ข่าวอัพเดท

ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้ชี้แจง เ...

8 สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง ได้ชี้แจงในการประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับแ...

ข่าวอัพเดท

บรรยากาศการคัดเลือกปลัดอำเภอดีเด่น (ปลัดอำเภอแหวนทองคำ) ประจ...

8 สิงหาคม 2559

“ปลัดอำเภอ” ถือเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการบริหารราชส่วนภูมิภาค โดยเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติราชการส่วนภูมิภาค โดยเป็นผู้ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติราชการในท้องที่ ทั้งในด้านการบริการประชาชน ก...

ข่าวอัพเดท

นักศึกษาหลักสูตร นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 รับมอบเ...

2 สิงหาคม 2559

วันนี้ (1 สิงหาคม 2559 ) ที่อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย คณะนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส). รุ่นที่ 66 ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ จากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตร...

ข่าวอัพเดท

ปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติกา...

2 สิงหาคม 2559

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง มอบโอวาทการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2559 ระหว่างวั...

ข่าวอัพเดท

30 กรกฎา - 7 สิงหา นี้ สำนักทะเบียนเปิดให้บริการในวันหยุด เส...

1 สิงหาคม 2559

สำนักทะเบียนเปิดให้บริการถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ เพื่อความสะดวกให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันออกเสียงประ...

ข่าวอัพเดท

พิธีปิดหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 217-218...

1 สิงหาคม 2559

วันที่ 29 ก.ค.59 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครองเป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 217 และ 218 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมและให้โอวาท ณ ห้องประชุมใหญ่ สำ...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองจัดพิธีถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พร...

1 สิงหาคม 2559

เวลา 09.09 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ประจำปี 2559 โด...