ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

กระทรวงมหาดไทย ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมก...

29 กรกฎาคม 2559

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสม...

ข่าวอัพเดท

ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน...

27 กรกฎาคม 2559

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2559 ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศในเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 4 (จังหวัดประจวบคีรี...

ข่าวอัพเดท

กระทรวงมหาดไทย ร่วมถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ...

27 กรกฎาคม 2559

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง คณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวง...

ข่าวอัพเดท

ประกาศผลสอบคัดเลือก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติการสังกั...

22 กรกฎาคม 2559

ประกาศผลสอบคัดเลือก สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ปฏิบัติการสังกัดกองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน...

ข่าวอัพเดท

คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่...

22 กรกฎาคม 2559

คำแนะนำและแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนุญและประเด็นคำถามเพิ่มเติม...

ข่าวอัพเดท

มท.1 ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนของกรมการปกครอง (วังไชยา)...

15 กรกฎาคม 2559

วันนี้ (14 ก.ค. 59) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1ชั้น 2 กรมการปกครอง (วังไชยา) พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมกรม...

ข่าวอัพเดท

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแห...

13 กรกฎาคม 2559

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ...