ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวอัพเดท

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๒๑๔ รุ่นที่ ๒๑...

13 พฤษภาคม 2559

วันอังคาร ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร้อยตำรวจโท อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ ๒๑๔ รุ่นที่ ๒๑๕ และรุ่นที่ ๒๑๖ พร้อมบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้า...

ข่าวอัพเดท

กรมการปกครองต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐอิ...

9 พฤษภาคม 2559

วันพุธที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และผู้แทนจากทุกสำนัก/กอง ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมนำเสนอบรรยายสรุปกรมการปกครอง ให้กับ Dr. PM. MARPAUNG (MARPS) : Head of ...

ข่าวอัพเดท

นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีปิด “เมาลิดกลาง ฮ.ศ. 1437” เชิดชู “นบีม...

9 พฤษภาคม 2559

2 พฤษภาคม 2559 เวลา 22.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เขตหนองจอก ก...

ข่าวอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี...

4 พฤษภาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)...

ข่าวอัพเดท

ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของ มท. จากห้องประชุม ...

8 พฤษภาคม 2559

ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของ มท. จากห้องประชุม มท.1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ DOPA TV ของ ปค. ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ...