ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง (ปลัดอำเภอ)

เข้าชม 0 ครั้ง

4 พฤษภาคม 2559