ประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของ มท. จากห้องประชุม มท.1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

8 พฤษภาคม 2559 - 9 พฤษภาคม 2559

เข้าชม 0 ครั้ง

8 พฤษภาคม 2559

ถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของ มท. จากห้องประชุม มท.1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบ DOPA TV ของ ปค. ในวันจันทร์ที่ 9 พ.ค. 2559 ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น.

คลิกที่นี่

ช่องทางที่ 1

ช่องทางที่ 2

ช่องทางผ่าน smart phone / tablet