ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

เข้าชม 0 ครั้ง

18 พฤศจิกายน 2563

ตามที่ได้มีประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นั้น
     บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินครั้งที่ 1 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

     ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครงานในตำแหน่งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และตำแหน่งอื่น ๆ ของกรมการปกครองได้ที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ DOPA Careers - สมัครงานกรมการปกครอง ที่ https://www.facebook.com/DOPACareers

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
7.แผนที่สถานที่สอบ 18 พฤศจิกายน 2563
6.เอกสารแนบท้ายประกาศ5 18 พฤศจิกายน 2563
5.เอกสารแนบท้ายประกาศ4 18 พฤศจิกายน 2563
4.เอกสารแนบท้ายประกาศ3 18 พฤศจิกายน 2563
3.เอกสารแนบท้ายประกาศ2 18 พฤศจิกายน 2563
2.เอกสารแนบท้ายประกาศ1 18 พฤศจิกายน 2563
1.ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2563