ประชาสัมพันธ์

กรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และประเมินบุคคล)

เข้าชม 0 ครั้ง

9 ธันวาคม 2563