ประชาสัมพันธ์

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12-31 มกราคม 2564 

เข้าชม 0 ครั้ง

12 มกราคม 2564

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เสนอขอรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ....และพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 12-31 มกราคม 2564 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ตารางเปรียบเทียบครอบครัว. 12 มกราคม 2564
ตารางเปรียบเทียบชื่อบุคคล. 12 มกราคม 2564
ร่างพรบ.จดทะเบียนครอบครัว 12 มกราคม 2564
ร่างพรบ.ชื่อบุคคล 12 มกราคม 2564
ช่องทาง ปชส 12 มกราคม 2564