ประชาสัมพันธ์

กรมการปกครองแสดงจุดยืน ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กรมการปกครอง ใสสะอาด

เข้าชม 0 ครั้ง

14 มกราคม 2564

กรมการปกครองแสดงจุดยืน ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 “กรมการปกครอง ใสสะอาด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองทุกคน ยึดถือและนำไปปฏิบัติ เพื่อดำรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่ประชาชน

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
เจตจำนงสุจริต 14 มกราคม 2564