ประชาสัมพันธ์

"ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784"

เข้าชม 0 ครั้ง

20 มกราคม 2564

"ปภ. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนแจ้งเหตุสาธารณภัย เช่น อุบัติเหตุ น้ำท่วม วาตภัย ไฟไฟม้ ฯลฯ ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่าง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สิน จึงขอเชิญชวนแจ้งเหตุผ่านไลน์ไอดี แอ็ด1784DDPM (Line ID :@1784DDPM) รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ http://relation.disaster.go.th/