ประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อย อส. ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563 และผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2563

เข้าชม 0 ครั้ง

4 กุมภาพันธ์ 2564

ผลการพิจารณามอบรางวัลแก่กองร้อย อส. ที่มีผลงานดีเด่นประจำปี 2563 และผลการพิจารณามอบรางวัลแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี พ.ศ.2563

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
เอกสาร1 4 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร2 4 กุมภาพันธ์ 2564