ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาข้าราชการ ปค. ด้านการให้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เข้าชม 0 ครั้ง

14 พฤษภาคม 2564

โครงการพัฒนาข้าราชการ ปค. ด้านการให้บริการสู่ความเป็นสากล (DOPA Smart Officer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
หนังสือสำนักกอง 14 พฤษภาคม 2564
หนังสือแจ้งจังหวัด 14 พฤษภาคม 2564