ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564

เข้าชม 0 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2564 

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศกรมการปกครอง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง 1 กรกฎาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 กรกฎาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 กรกฎาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 1 กรกฎาคม 2564
เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 กรกฎาคม 2564