ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแนห่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เข้าชม 0 ครั้ง

1 กรกฎาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแนห่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ (ปลัดอำเภอ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอ 1 กรกฎาคม 2564