ประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565

กองการเจ้าหน้าที่

เข้าชม 0 ครั้ง

14 กันยายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ปี พ.ศ. 2565

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
1.ประกาศกรมการปกครองฯ (ประกาศรายชื่อ) 14 กันยายน 2565
2. เอกสารแนบท้าย 1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ 14 กันยายน 2565
3. เอกสารแนบท้าย 2 ใบรับรองผลการตรวจ ATK ด้วยตนเอง 14 กันยายน 2565
4. เอกสารแนบท้าย 3 ใบตรวจรับเอกสาร 14 กันยายน 2565
5. เอกสารแนบท้าย 4 รายละเอียดการจัดส่งเอกสารเรียกรายงานตัว 14 กันยายน 2565