ประชาสัมพันธ์

สมัครงานจังหวัด

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จังหวัดเพชรบุรี แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ...

27 กรกฎาคม 2560

จังหวัดเพชรบุรี ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครพนักงานราชการ เป็นวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย...