ประชาสัมพันธ์

สมัครงานจังหวัด

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ.นครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที...

6 กันยายน 2560

จ.นครสวรรค์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่...

6 กันยายน 2560

จ.เชียงราย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ.ภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2...

6 กันยายน 2560

จ.ภูเก็ต ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จ.อุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่...

6 กันยายน 2560

จ.อุดรธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ (ส่วนภูมิภาค)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ...

31 สิงหาคม 2560

ประกาศฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 2 และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จังหวัดกาญจนบุรี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งท...

28 สิงหาคม 2560

จังหวัดลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 พนักงานราชการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที...

25 สิงหาคม 2560

จังหวัดน่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ค...

25 สิงหาคม 2560

จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ...