ประชาสัมพันธ์

จังหวัดกระบี่ แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

เข้าชม 0 ครั้ง

27 กรกฎาคม 2560

จังหวัดกระบี่ แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โดยกำหนดรับสมัครเป็นวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
17. แก้ไขประกาศรับสมัคร พรก. กระบี่ 27 กรกฎาคม 2560