ประชาสัมพันธ์

จังหวัดเพชรบุรี แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

เข้าชม 0 ครั้ง

27 กรกฎาคม 2560

จังหวัดเพชรบุรี ประกาศเปลี่ยนแปลงวันรับสมัครพนักงานราชการ เป็นวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
19.แก้ไขประกาศรับสมัคร พรก.เพชรบุรี 27 กรกฎาคม 2560