ข้อมูลและบริการทางวิชาการ

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนข...

28 มีนาคม 2561

ปัญหาและแนวทางแก้ไขระบบการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ดำรงธรรม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

คู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีคุมวัสดุ ใบเบิกว...

31 สิงหาคม 2560

คู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีคุมวัสดุ ใบเบิกวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคา...