ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประ...

20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) (การจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) บนบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) จำน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

6 มีนาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประเภทละครสั้น ตามโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์กรมการปกครองด้วยละครผ่านสื่อสังคมออนไลน์)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประ...

6 มีนาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุพิมพ์และเคลือบบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) สำหรับใช้งานกับเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวประชาชน ยี่ห้อ EDI secure รุ่น XID8300...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนักปกครองต้นแบบ ประจ...

6 มีนาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการนักปกครองต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

20 กุมภาพันธ์ 2562

(โครงการจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามโครงการภารกิจกรมการปกครองด้านการบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

11 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพเผยแพร่และการสร้างการรับรู้ภารกิจหลักของ ปค.)...