ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารประเภทแม...

3 กุมภาพันธ์ 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้ออะไหล่ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารประเภทแม่ข่าย (อุปกรณ์สถานีขยายข่ายสื่อสาร) จำนวน ๖ รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก...

8 เมษายน 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวแรงงานต่างด้าว และการให้บริการด้านการทะเบียนแก่แรงงานต่างด้าว ในภารกิจของกรมการปกครอง (ส่วนกลาง) ในช่วงก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการอำเภอเดอะซีรีย์ ปร...

7 เมษายน 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการอำเภอเดอะซีรีย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก (บัครขาว) สำหรับสนับสนุน...

7 เมษายน 2564

ประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุบัตรพลาสติก (บัครขาว) สำหรับสนับสนุนภารกิจการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (กลุ่มแรงงานต่างด้าว) จำนวน 446,449 บัตร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอ...

29 มีนาคม 2564

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 16 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25...

19 มีนาคม 2564

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อจัดซื้อบัตรประจำตัวประชาชนที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ (Smart ...