ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

27 มกราคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนของกรมการปกครอง ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดราชบุรี จำนวน 1 ระบบ ...

ข่าวใหม่
ข่าวใหม่

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์สำหรับใ...

5 มกราคม 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์สำหรับใช้ในภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 3 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้าง...

27 มกราคม 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดราชบุรี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้าง...

27 มกราคม 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดราชบุรี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้าง...

27 มกราคม 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดราชบุรี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้าง...

27 มกราคม 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดราชบุรี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้าง...

27 มกราคม 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดราชบุรี...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้าง...

27 มกราคม 2566

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูลหัวกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืน จังหวัดราชบุรี...