ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคารสำนักการสอบสวน...

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลทำความสะอาดภายในอาคารสำนักการสอบสวนและนิติการและบริเวณโดยรอบวังไชยา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื...

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักการ...

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารสำนักการสอบสวนและนิติการและบริเวณโดยรอบวังไขยา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนเค...

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ (ห้อง Server)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื...

25 กันยายน 2563

เผยแพร่แผนโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน 151 เครื่อง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

24 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการจัดหาวัสดุเครื่องดับเพลิง (ลูกบอลดับเพลิงตามบัญชีนวัตกรรมไทย) สำหรับที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเพื่อป้องกันชีวิตและทรัพ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

21 กันยายน 2563

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารพร้อมระบบบริการอินเตอร์เน็ต(ส่วนกลาง ปค.) ประจำปี 2564...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โ...

18 กันยายน 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารและอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบสื่อสาร Trunked Radio ระบบ Digital พื้นที่จังหวัดยะลา...