ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการจัดทำและเผยแพร่สื่...

5 กรกฎาคม 2565

โครงการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (...

16 มิถุนายน 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ)...