ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ข...

12 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่องว่างงด้านหลังคน...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ต...

12 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อโครงการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

12 ตุลาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดหาครุภัณฑ์ระบบการเตรียมข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน (Pre - Personalization) ทดแทนระบบเดิม)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

10 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3 (LEVEL III) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,850 ตัว)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

7 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดหาหมวกป้องกันกระสุน ระดับ 3A พร้อมกระบังหน้าป้องกันกระสุนและกล้องบันทึกภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 300 ใบ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

6 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาอาวุธปืน ขนาด 5.56 มิลลิเมตร จำนวน 400 กระบอก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โ...

6 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มิลลิเมตร จำนวน 150 กระบอก...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...

6 ตุลาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการจัดหาเสื้อเกราะป้องกันกระสุน ระดับ 3A (LEVEL IIIA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,850 ตัว)...