ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

18 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดจ้างทำบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

17 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (เพิ่มเติม) ครั้งท...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำบัตรประจำตัวจิ...

12 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำบัตรประจำตัว จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และ บัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (เพิ่มเติม) เพื่อ จัดซื้อวัสดุพิมพ์บัตรป...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบัตรประจำตัวจิ...

11 ตุลาคม 2560

ประกาศแผนซื้อกรอบพลาสติกพร้อมเข็มกลัดสำหรับติดบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระบรมศพ และบัตรประจำตัวจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" (เพิ่มเติม) จำนวน 3,600,000 อันโดยวิธีเฉพา...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิ...

11 ตุลาคม 2560

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 12,625 กล่อง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

9 ตุลาคม 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ...