ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริหารจัดการจุดเคาน์เตอร์บ...

3 สิงหาคม 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการบริหารจัดการจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จัดหาชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม จำนวน 2 แห่ง)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

27 กรกฎาคม 2565

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการสำรวจและปรับปรุงการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวสำหรับบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จั...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การจัด...

26 กรกฎาคม 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (การจัดหาอาวุธปืนเพื่อมอบเป็นรางวัลให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่อมประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 3 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใ...

21 กรกฎาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (พิมพ์บัตรเลือกผู้ใหญ่บ้านเพิ่มเติม) จำนวน 52,630 เล่ม...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ...

7 กรกฎาคม 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ตั้งด่านประจำกองร้อยอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 2 รายการ)...