ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562...

10 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562 โครงการจ้างดูแลรักษาความสะอาดและบำรุงรักษาต้นไม้ ณ ศูนย์บริหารหารกิจการอิสลามแห่งชาติ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 รายการ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561...

7 กันยายน 2561

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปับปรุงศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ...

7 กันยายน 2561

(โครงการก่อสร้างที่พักผู้เดินทางและอเนกประสงค์ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซ...

6 กันยายน 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดหาอาวุธปืนลูกซองให้กับหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ที่มีพื้นที่ติดชายแดนทั่วประเทศ ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา จำ...