ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โ...

3 มกราคม 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดหากระสุนปืนลูกซองสำรองคลังให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา จำนวน 168,000 นัด และโครงการจัดหากระสุนปืนลูกซอง...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการวันคณะกรรมการหมู...

21 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการอำนวยการบริหารจั...

20 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (การจัดจ้างทำแฟ้มเก็บเอกสารงานทะเบียน จำนวน 4 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...

20 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน รายการ จัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์งานทะเบียนราษฎร แบบพิมพ์งานบัตรปร...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

12 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการจัดพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รายการจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

12 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการอำนวยการบริหารการออกบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card) (การจัดจ้างดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลบัตร (Pre-Personalization) บนบัตรประจำตัวประช...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

4 ธันวาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการแปลงข้อมูลไมโครฟิล์มเอกสารด้านการทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบภาพถ่ายเอกสาร (Digital image File) (การจัดจ้างรแปลงข้อมูลไมโครฟิล์มเอกสารด้านก...