ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป...

3 พฤศจิกายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการขยายผลจัดตั้งจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดพิิมพ์แ...

1 พฤศจิกายน 2560

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จัดพิิมพ์แบบแนบท้ายกฎกระทรวงฯ เพื่อประกาศราชกิจจานุเบกษา  ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...

19 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 12 รายการ)...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

18 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดจ้างทำบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...

ข่าวอัพเดท
ข่าวอัพเดท

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ...

17 ตุลาคม 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดทำบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และบัตรประจำตัวจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” (เพิ่มเติม) ครั้งท...