ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมการปกครอง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดหาเครื่องนอน เครื่องสนาม ให้ชุดคุ้มครองตำบล จำนวน 11 รายการ

เข้าชม 0 ครั้ง

20 กันยายน 2560

ประกาศกรมการปกครอง  เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการจัดหาเครื่องนอน เครื่องสนาม ให้ชุดคุ้มครองตำบล จำนวน  11  รายการ

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
สน.อส 19 20 กันยายน 2560