ประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ National Single Window (NSW) ระยะที่ 2

นายสุวิทย์ ชนะพันธ์

เข้าชม 0 ครั้ง

22 กันยายน 2560

ประกาศเผยแพร่แผนการการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีพ.ศ. 2561

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
04121300 22 กันยายน 2560