ประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เข้าชม 0 ครั้ง

8 กันยายน 2565

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องการจัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการอำนวยการบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบ


ชื่อไฟล์ วันที่สร้าง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 8 กันยายน 2565